Ședință a Consiliului Local Apahida. Vezi ordinea de zi

Consiliul Local al comunei Apahida anunţã cã mâine, 28 februarie, ora 14:00, în Sala Mare de şedinte a Primăriei Apahida, se va întruni în Şedinţa de îndată.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotarare pentru revocarea HCL nr. 168 /29.11.2016 privind subventionarea cu 20% a taxei de salubritate pentru persoanele fizice instituita de catre Consiliul Local al Comunei Apahida incepand cu data de 01.01.2017
 2. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 135 /08.09.2016 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare.
 3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexelor A si B la HCL nr.137/08.09.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017.
 4. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubritate aprobat prin HCL nr. 167 /29.11.2016 , modificat si completat prin HCL nr.5 /26.01.2017.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, structurii si numarului de personal pentru anul 2017.
 6. Proiect de hotarare privind infiintarea unui serviciu social – Ingrijire Batrani la Domiciliu in cadrul Serviciului de Asistenta Sociala Apahida.
 7. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a salii de sport din loc. Apahida pentru personalul din cadrul M.A.I. -Sectia 2 Politie Rurala Apahida in vederea desfasurarii activitatilor sportive.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de sarcini privind inchirierea pasunilor,aflatepe raza administrativ-teritorială a comunei Apahida.
 9. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.129 /08.09.2016 privind acceptarea donatiei facuta de catre numitul Serban Sandu Mihai, casatorit cu Serban Gabriela Lavinia, in ceea ce priveste terenul in suprafata de 260 mp – suprafata masurata si 270 mp – suprafata din acte, identificat prin CF nr. 58586 Apahida, cu nr. cadastral 58586 situat in comuna Apahida, sat Dezmir, str. Ciocarliei.
 10. Proiect de hotarare privind constituirea dreptului de superficie pentru terenul apartinand domeniului public, situat in localitatea Corpadea, str. Horea nr.88, com. Apahida in suprafata de 930 mp, inscris in CF nr.62888 Apahida in favoarea Cooperativei de Consum Apahida Societate Cooperativa cu sediul in Apahida, str. Libertatii nr.189, jud. Cluj, teren aferent constructiei proprietatea acesteia.
 11. Proiect de hotarare privind amenajarea unei adapatori pentru animale pe terenul in suprafata de 8800 mp situat in extravilanul localitatatii Pata, com. Apahida, in locul cu denumirea toponimica Teleac si declararea acesteia ca investitie de interes local.
 12. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind vanzarea, inchirierea si procedura concesionarii bunurilor apartinand domeniului privat de interes local al comunei Apahida.
 13. Proiect de hotarare privind avizarea de catre Consiliul Local al Comunei Apahida, in calitate de administrator al domeniului public si privat al comunei a unor lucrari care se vor desfasura pe domeniul public.
 14. Proiect de hotarare privind aprobarea/respingerea Planului Urbanistic Zonal si a regulamentului de urbanism aferent, conform Legii nr. 350/2001 pentru schimbare destinatie si construire ansamblu imobiliar P+3E+ER (max) cu destinatia de locuinte colective si spatii comerciale, imprejmuire, amenajari ext, bransamente utilitati in localitatea Sannicoara, com. Apahida, beneficiari Moldovan Vasile, Budiu Otilia, Morocos Florin, Morocos Ioan si Morocos Stefan.
 15. Proiect de hotarare privind incetarea contractului de concesiune nr.71/07.01.2004 incheiat intre Consiliul Local al comunei Apahida si d-na Retegan Leontina Georgeta.
 16. Proiect de hotarare privind recunoasterea si inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 5800 mp inscris in Titlul de proprietate nr.15687/04.06.2009, tarla 23, parcela 671/10 emis in favoarea numitului Halasz Ioan.
 17. Proiect de hotarare privind diminuarea suprafetei terenului inscris in CF nr.51746 Apahida, cu nr. cadastral 51746, proprietatea Comunei Apahida, cu suprafata de 4300 mp. datorita suprapunerii cu terenul inscris in Titlul de Proprietate nr.3286/3731/25.07.2005 tarla 52, parcela 2196/34/8 in suprafata de 2900 mp si tarla 51, parcela 2818/1/1 in suprafata de 1400 mp, titlu emis pe numita Dragos Ana.
 18. Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului din comuna Apahida, judetul Cluj, inscris Cartea Funciara nr. 62138 Apahida, cu nr. cadastral 62138 in suprafata de 12412 mp, teren apartinand domeniului privat al comunei Apahida.
 19. Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului din comuna Apahida, judetul Cluj, inscris Cartea Funciara nr. 61121 Apahida, cu nr. cadastral 61121 in suprafata de 3461 mp, teren apartinand domeniului privat al comunei Apahida.
 20. Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului din comuna Apahida, judetul Cluj, inscris Cartea Funciara nr. 61140 Apahida, cu nr. cadastral 61140 in suprafata de 810 mp, teren apartinand domeniului privat al comunei Apahida.
 21. Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului din comuna Apahida, judetul Cluj, inscris Cartea Funciara nr. 61114 Apahida, cu nr. cadastral 61114 in suprafata de 4846 mp, teren apartinand domeniului privat al comunei Apahida.
 22. Proiect de hotarare privind dezmembrarea terenului din comuna Apahida, judetul Cluj, inscris Cartea Funciara nr. 62455 Apahida, cu nr. cadastral 62455 in suprafata de 448329 mp, teren apartinand domeniului privat al comunei Apahida.

Articole asemănătoare

Lasă un comentariu