Sprijin financiar pentru producătorii de tomate

Conducerea Primăriei Apahida informează cetățenii cu privire la faptul că în data de 01 februarie a.c. a fost publicată în Monitorul Oficial o hotărâre pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate“, a beneficiarilor, a condiţiilor de eligibilitate, a modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi a modalităţilor de verificare şi control.

Astfel, pentru a fi eligibili, producătorii de tomate trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • să facă dovada obținerii unei producții de minim 2 kg tomate/mp și să valorifice o cantitae de minim 2.000 kg dovedită cu documente justificative;
 • să fie înregistrați în evidențele Registrului Agricol;
 • să facă dovada valorificării producției în lunile ianuarie –mai inclusiv, respectiv noiembrie – 20 decembrie.

Procedura de acordare a ajutorului de minimis cuprinde următorii pași:

 1. Depunere cerere de înscriere în Program (începând cu data intrării în vigoare a HG).
 2. DAJ înregistrează cererile, însoțite de documentele prevăzute de HG în Registrul Unic pentru accesarea Programului și le verifică (din punctul de vedere al existenței documentelor justificative prevăzute în HG – copie CI, copie cert. ONRC, dovadă cont, adeverinta de la Registrul Agricol, declarație pe propria răspundere.). Înregistrarea și verificarea se face de către un funcționar numit/desemnat prin decizie a Directorului Executiv.
 3. DAJ verifică, pentru fiecare solicitant, sumele primite anterior ca ajutor de minimis, pentru perioada 2015-2017.
 4. DAJ verifică în teren, conform fișelor de control, în maxim de 5 zile de la data comunicării de către solicitant, înființarea culturii și începutul rodirii
 5. După valorificarea produselor, solicitantii au obligația să depună la DAJ documentele justificative (factura/fila/filele din carnetul de comercializare) care să ateste comercializarea producției de tomate. Documentele justificative se depun după valorificare, dar nu mai târziu de 27 decembrie 2017.
 6. După verificare, DAJ aprobă sumele aferente ajutorului de minims, pentru fiecare beneficiar și completează corespunzător Registrul Unic pentru accesarea Programului.
 7. DAJ întocmesc lunar și transmit până în ultima zi lucrătoare a lunii Direcției Generale Buget Finanțe din cadrul MADR, situația centralizatoare a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar, în vederea deschiderii creditelor bugetare.
 8. DGBFE din cadrul MADR transmite la MFP situatia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare.
 9. După aprobarea creditelor de către MFP, din bugetul MADR se alimentează conturile DAJ-urilor.
 10. DAJ-urile virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor și încarcă informațiile în Registrul Ajutoarelor de Stat.
 11. DAJ-urile întocmesc lista cu beneficiarii și sumele acordate și o publică pe site-ul propriul și o transmit la MADR în vederea publicării pe site.
 12. Permanent se verifică modul de respectare a prevederilor hotărârii de către beneficiarii ajutorului.

Notă: Dacă solicitantul a depus cereri pe raza mai multor județe, plata se va face din partea structurii unde solicitarea cuprinde suprafața cea mai mare.

Solicitantii ale căror sume aprobate sunt mai mici de echivalentul în lei a 3.000 euro, nu sunt eligibili pentru primirea sprijinului.

Distribuie articolul

Lasă un comentariu