Ședință a Consiliului Local Apahida. Pe ordinea de zi se află și adoptarea noului buget local

Consiliul Local Apahida se va întâlni într-o nouă ședință săptămâna viitoare. Întâlnirea se va desfășura în Sala Mare a Casei de Cultură Apahida, marți, 14 martie, începând cu ora 14:00.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea notelor de fundamentare și a programului de investiții publice pentru anul 2017;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării excedentului anual al bugetului local, parte componentă a bugetului propriu al comunei Apahida, înregistrat la data de 31 decembrie 2016;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Apahida pentru anul 2017;
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție a bugetului pentru anul 2016;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, pentru anul 2016;
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor care pot fi acordate cultelor religioase din comuna Apahida pentru anul 2017;
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din inventarul comunei Apahida și trecerea în domeniul privat al comunei Apahida a următoarelor imobile: Școala din Câmpenești, Câminul Cultural din Câmpenești și Căminul Cultural din Sânnicoară;
 8. Proiect de hotărâre privind completarea și însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Apahida;
 9. Proiect de hotărâre privind includerea în inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Apahida a elementelor de infrastructură executate din fonduri proprii de cetățenii comunei Apahida și Primăria Apahida;
 10. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune către Compania de Apă Someș S.A. prin Asociația Regională Pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa a bunurilor ce alcătuiesc sitemul de alimentare cu apă și canalizare proprietatea comunei Apahida;
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Aiton la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj”;
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Îngrijire Bătrâni la Domiciliu, din cadrul Servicului de Asistență Socială Apahida.
Distribuie articolul

Lasă un comentariu