11 proiecte se află pe ordinea de zi a noii ședințe a Consiliului Local Apahida

Consiliul Local al comunei Apahida anunţă că se va întruni în ședinţa ordinară, în data de 04 aprilie, începând cu ora 15:00, în Sala Mare de Şedinţe a Casei de Cultura Apahida.

Pe ordinea de zi se află 11 proiecte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Apahida pentru anul 2017.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării programului de investiţii publice pentru anul
  2017 aprobat prin HCL nr. 38 /14.03.2017.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării repartizării excedentului anual al bugetului local, parte componenta a bugetului propriu al Comunei Apahida, înregistrat la data de 31.12.2016, aprobat prin HCL nr. 39/14.03.2017.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.137/08.09.2016 privind aprobarea impozitelor si taxelor.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Apahida a terenului situat in localitatea Corpadea, str. Horea nr.88, corn. Apahida in suprafaţa de 930 mp, inscris in CF nr.62888 Apahida.
 6. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie pentru terenul aparţinând domeniului privat, situat in localitatea Corpadea, str. Horea nr.88, corn. Apahida in suprafaţa de 930 mp, inscris in CF nr.62888 Apahida in favoarea Cooperativei de Consum Apahida Societate Cooperativa cu sediul in Apahida, str. Libertăţii nr.189, jud. Cluj, teren aferent construcţiei proprietatea acesteia.
 7. Proiect de hotărâre privind includerea in inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Apahida a elementelor de infrastructura executate din fonduri proprii de cetăţenii comunei Apahida si Primaria Apahida.
 8. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune catre Compania de Apa Someş S.A. prin Asociaţia Regionala Pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa a bunurilor ce alcătuiesc sistemul de alimentare cu apa si canalizare proprietatea comunei Apahida.
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare a păşunatului pe raza administrativ-teritorială a comunei Apahida aprobat prin HCL nr.21/28.02.2017
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea Planului Urbanistic de Detaliu si a regulamentului de urbanism aferent, conform Legii nr. 350/2001 pentru obiectivul “Construire hala depozitare si comercializare materiale de construcţii, împrejmuire proprietate” in loc. Apahida, str. Libertăţii f.n., com. Apahida, jud. Cluj, beneficiari: SC AGROLIV SRL.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea Planului Urbanistic de Detaliu si a regulamentului de urbanism aferent, conform Legii nr. 350/2001 pentru obiectivul “Construire hala depozitare cu spatii pentru personal si garaj pentru autocamioane, acces, amenajări exterioare, împrejmuire, racorduri si branşamente” in loc. Apahida, str. Libertăţii f.n., com. Apahida, jud. Cluj, beneficiari: SC SIMERIMPEX SRL.
Distribuie articolul

Lasă un comentariu